O nama

Reciklažno dvorište Marija Bistrica uspostavljeno je 2020. godine s ciljem povećanja odvajanja i prikupljanja:

‌-  problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada 

‌-  glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) 


‌-  posebnih kategorija otpadaVIZIJA

Uvođenjem novih tehničko-tehnoloških rješenja, s ciljem uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, postati lider i uzor ostalim reciklažnim dvorištima i komunalnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj.

MISIJA

Naša je misija zadržati općinu Marija Bistrica na vrhu ljestvice čistih hrvatskih općina kroz održivi razvoj koji zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti.

Opće informacije o reciklažnom dvorištu

S uspostavom reciklažnog dvorišta očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažno dvorište. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem stanovnika općine o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.

‌Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica“ prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Građenje reciklažnih dvorišta”, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

‌Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 

‌ukupna vrijednost projekta iznosi 4.510.697,88 HRK. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 4.005.299,38 HRK od čega EU sufinancira 85 % prihvatljivih troškova u iznosu od 3.404.504,47 HRK. Preostala sredstva od 15% osigurava Općina Marija Bistrica u iznosu od 600.794,91 HRK

‌ 

‌Razdoblje provedbe projekta: 

‌od siječnja 2019. do 25. rujna 2020. godine

Kontakt osobe za više informacija: ‌

‌Branka Herceg, dipl.oec.  -  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općina Marija Bistrica

‌Trg pape Ivana Pavla II 34 49246 Marija Bistrica

‌tel: +385 49 469 119 

fax: +385 49 469 595

‌‌mob: +385 91 5120 246 

‌Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr 

‌Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

‌Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Tugonica na adresi Tugonica 183 

‌ petak - 14:00 – 18:00                      subota - 8:00 – 12:00

‌kontakt osoba: 

Tomislav Šimunić

‌049/469-119