Posjetite naše novo reciklažno dvorište 

Čuvajmo čistoću ‌Marije Bistrice. 
‌Brinimo o okolišu.
‌ RECIKLIRAJMO!
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica“ prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Građenje reciklažnih dvorišta”, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


OBAVIJEST

‌Temeljem članka 11. Poslovnika o radu uprave društva Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, direktor društva Zlatko Topolovec, d o n o s i 

‌ODLUKU 
‌o privremenom zatvaranju Reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

‌  Članak 1. 
‌U‌ cilju prevencije sirenja virusa COVID-19 na području Općine Marija Bistrica, imajući u vidu preporuke Zavoda za javno zdravstvo i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, donosi se Odluka o privremenom zatvaranju reciklažnog dvorišta Marija Bistrica koje se nalazi u naselju Tugonica na kućnom broju 183. 

‌Članak 2. 
‌Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja 26. 11.2020., a objavit će se na oglasnoj ploči i web st ranici Općine te lokalnim radio postajama.
836 650
‌kg otpada godišnje
657 830
kg miješanog komunalnog otpada godišnje
112 820
kg korisnog otpada godišnje
66 000
kg ostalog otpada godišnje


‌Edukativni kutakVrijednost projekta


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta iznosi 4.510.697,88 HRK. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 4.005.299,38 HRK od čega EU sufinancira 85 % prihvatljivih troškova u iznosu od 3.404.504,47 HRK. Preostala sredstva od 15% osigurava Općina Marija Bistrica u iznosu od 600.794,91 HRK. Razdoblje provedbe projekta: od siječnja 2019. do 25. rujna 2020. godine